Tikėjimas vs aklas tikėjimas

Be jokios priežasties pagal savo religines pažiūras leidžiame dvasininkams manipuliuoti mumis

Be jokios priežasties pagal savo religines pažiūras leidžiame dvasininkams manipuliuoti mumisSkubi reforma, kurią turi atlikti religijos idėja, yra perorientavimas iš gyvenimo po mirties į gyvenimą prieš mirtį.

Ilgą laiką kritikavome religijas. Tai buvo padaryta beveik visiškai siekiant įrodyti, kad viena religija yra teisinga, o kitos religijos neteisingos. Tuo tarpu religija per se priartėjo prie degradacijos. Todėl tapo būtina įvertinti pačios religijos būklę.

Pranešama, kad keturi Keraloje esantys kunigai šantažavo dviejų vaikų motiną, naudodamiesi sunkiais dalykais, paimtais iš jos religinės išpažinties, kuri yra įpareigota būti neliečiama. Jei taip, jie ne tik padarė siaubingą nusikaltimą įstatymo akyse, bet ir sulaužė pačius pašaukimo bei religijos pagrindus. Vienuolė vyskupą taip pat apkaltino seksualiniu jos prievartavimu. Neseniai Keraloje kunigas pastojo paauglę ir, kai ji pagimdė kūdikį, papirko jos tėvą, kad šis pripažintų kaltę dėl žiaurumo. Ilgą laiką bažnyčią visame pasaulyje drebino skandalai dėl kunigų vykdytos pedofilijos. Popiežius Pranciškus nurodė nušalinti nuo pareigų 34 vyskupus Čilėje už seksualinius nusikaltimus.

Niekas nemano, kad veidmainystė, seksualiniai iškrypimai ir nusikalstami polinkiai būdingi tik vienos religijos dvasininkams. Gaila, kad visų religinių bendruomenių nariams buvo išplautos smegenys, kad jie tikėtų, jog jie yra pamaldūs pateisindami neįsivaizduojamiausius nusikaltimus savo būriuose ir gindami tokių nusikaltimų vykdytojus. Jie taip pat mano, kad jiems tenka pareiga pulti kitų religinių bendruomenių nukrypimus. Tačiau tiesa ta, kad šią tvarką reikia pakeisti. Reikia labiau nepakantėti savo religinės bendruomenės puvėsiui ir mažiau žiūrėti į nešvarumus kitose religinėse bendruomenėse. Kaip sakė Goethe, jei tik kiekvienas žmogus laikytų švarų savo durų laiptelį, visas miestas bus švarus. Jei, priešingai, kiekvienas bus užsiėmęs šiukšlių stebėjimu prie kaimyno durų, miestas bus uždusęs besikaupiančio puvinio. Tokia yra dabartinio mūsų religingumo būsena.

Jei mūsų religinėje pažiūroje būtų buvę proto kibirkštėlė, būtume reikalavę, kad mūsų religiniai lyderiai išlaikytų aukštesnį moralės ir dvasinio kilnumo lygį, palyginti su paprastais žmonėmis. Mes turime būti jų vadovaujami. Kaip aklas gali vesti pusiau aklą? Šios paprastos logikos apsimetame nežinantys. Galbūt taip yra todėl, kad bijome, kad jei laikysimės antiklerikalinės tiesos, užsitrauksime Dievo rūstybę. Šios neracionalios baimės šaknys yra žalingas melas: Dievas reikalauja, kad mes išsižadėtume tiesos dėl kunigų. Tiesa yra kaip tik priešinga. Mes įžeidžiame Dievą išduodami tiesą. Jei šiandien apgavikai ir nusikaltėliai apstu religinių ryšulių, mes visi esame už tai atsakingi, net jei pagal nutylėjimą.

Labiausiai žalingas melas, kurį religijos įnešė į mus, yra tai, kad kunigai yra antgamtinių palaiminimų tarpininkai ir pardavėjai. Paimkite, pavyzdžiui, gyvenimą po mirties. Keista, kaip lengvai tikime, kad žmonės, kurie savo moraliniu ir intelektualiniu ūgiu yra prastesni už daugumą pasauliečių, yra gyvenimo po mirties ekspertai.

Skubi reforma, kurią turi atlikti religijos idėja, yra perorientavimas iš gyvenimo po mirties į gyvenimą prieš mirtį. Antrasis yra svetingas racionaliam mąstymui. Pirmoji – tai sfera, kuri pasiduoda mitams, klaidingoms kryptims ir manipuliacijoms. Jau tūkstantmečius žmonės buvo kvailinami su pyragu danguje, kai tu mirsi, masalu. Būtent tai Karlas Marksas labai tinkamai pasmerkė kaip žmonių opiumą.

Tikėjimo priešingybė yra ne protas, tai aklas tikėjimas. Tikėjimas be racionalumo yra aklas tikėjimas, derlinga dirva nusikaltimams. Šventieji nusikaltėliai, kurie dabar yra atskleisti, yra aklo tikėjimo pardavėjai ir mažmenininkai. Kiekvienas, kuris prekiauja aklu tikėjimu, dvasiniu požiūriu yra nusikaltėlis. Neracionalus religingumas yra nusikaltimas žmoniškumui. Moterys ir vaikai yra matomiausios, pažeidžiamiausios aukos. Tačiau neracionali religija tampa visų auka, įskaitant jos pardavėjus. Turime įžvelgti paslėptus ryšius tarp kunigiškų nusikaltimų, pavyzdžiui, sekso skandalų, vykdytojų. Tačiau taip pat turėtume suvokti sąsajas tarp mūsų religingumo ir visos žmonijos atpigimo. Nedera leisti religijai, kuri turi būti mūsų rūšies valytoja, būti taršos ir moralinio bankroto šaltiniu. Kodėl vaistas turėtų būti nuo ligos?

Skaitykite malajalių kalba

Swami Agnivesh yra Vedų mokslininkas ir socialinis aktyvistas. Thampu yra pedagogas ir buvęs St Stephens koledžo direktorius